Sazebníky poplatků na rok 2024

Sezónní poplatky se platí na účet TK TESLA Brno č. ú. 223000104/0300 VS= r.č.

Vstupní sezónní poplatky pro nové členy v průběhu sezóny

Statut hráče poplatek
Dospělý (od 18 let)  4.000,- Kč
děti do 10 let včetně  1.400,- Kč
mládež 11-18 let 2.000,- Kč

Hodinové hrací poplatky pro nečleny TK rezervace na mobil +420 775 215 406

Celodenně kurt č.1-6240,- Kč/hod.
S permanentkou 20 hod. do 15 hod. hracího dne220,- Kč/hod.
S permanentkou 50 hod. do 15 hod. hracího dne     200,- Kč/hod.
Kurt č. 7 (menší výběh)100,- Kč/hod.

Hraje-li člen s nečlenem, platí nečlen ½ hodinové taxy nebo u čtyřhry ¼ hodinové taxy

Trenér (člen TK Tesla) a nečlen hradí poplatek za celý kurt.

Trenéři hráčů TK Tesla Brno platí hodinovou sazbu za kurty dle rozhodnutí Výkonného výboru.

Šatní skříňky velké pro nečleny na sezónu 500 + 100 Kč jako vratná záloha za vrácení klíče po skončení sezóny

Celosezónní hrací poplatky pro členy TK

Statut hráčepoplatekpovinnost brigády
Děti do 10 let včetně1.000,- Kč  brigáda 2 hod.
Mládež do 18 let včetně1.700,- Kčděti do 15 let brigáda 4 hod.
Studenti do 26 let včetně   1.800,- Kč
Závodní hráči A družstva  2.300,- Kč
Dospělí do 63 let včetně  2.600,- (rezervace max. 4 hod. týdně mimo prázdniny a víkendy)
Senioři od 64 let včetně
do 14 hod hraní + víkend celodenně (po domluvě se správci)   
1.600,- Kč

Brigáda před začátkem sezóny s účastí na valné hromadě všichni 7+1 hod, výjimky viz níže. Hodnota neodpracované 1 hod. brigády je 400,- Kč.                         

Rodiče (nečleni) s dětmi se zaplacenými členskými příspěvky mohou hrát o víkendech po domluvě se správci.

Rodinné členství na sezónu pro 3 a více dětí v rodině za každé dítě po 800,- Kč  do věku 15. let včetně. Přitom za rodinu se považují děti, mající společné rodiče či prarodiče (doložit předsedovi).

Poplatek za šatní skříňky malé 100 Kč + 200 Kč jako vratná záloha za vrácení klíče po skončení sezóny

Poplatek za šatní skříňky velké 300 Kč + 200 Kč jako vratná záloha za vrácení klíče po skončení sezóny

Nárok na rezervování kurtů přes www.teslabrno.cz +420 775 215 406 číslo kurtu 1-6 má každý člen max. 4 hod. v týdnu, pokud nejsou v daném týdnu již obsazeny pořádáním soutěžních utkání a turnajů, nepřízně počasí.

Rezervaci kurtů pro závodní hráče se hlásí min. 2 dny před jejich závaznou realizaci správcům a potvrzují do 12 hod daného dne. V případě nezrušení rezervace zaplatí hráči plnou hodinovou sazbu za nevyužitý kurt.


Cestovné se proplácí na soutěžní utkání podle zákoníku práce a při plně obsazeném osobním automobilu (viz evidence spolucestujících-členů TK Tesla Brno, uvedených na cestovním příkazu)

Členové Výkonného výboru TK Tesla Brno a předseda kontrolní a revizní komise jsou osvobození od placení členských sezónních příspěvků vzhledem k jejich neplacené funkcionářské aktivitě. O osvobození od platby dalších členů, v souvislosti s jejich bezplatnou prací pro klub, rozhoduje Výkonný výbor TK Tesla Brno.

Ruší se udržovací poplatek a rodinné členství, nově:

3 a více děti v rodině po 800,- Kč za každé 1 dítě do 15. let včetně

(Za rodinu se považují děti, mající stejné rodiče nebo prarodiče, kteří jsou našimi členy a současně mají zaplaceny členské poplatky)

Brigáda

Děti do 10 let mají povinnost odpracovat 2 hod, děti do 15 let 4 hod.

ostatní 7 hod + válcování 2 kurtů do kříže jen do 5 dnů od konání Valné hromady

Hodnota neodpracované hodiny dětí do 15 let je 200,- Kč/hod

Hodnota neodpracované hodiny ostatních včetně závodních hráčů je 400,- Kč/hod

Za nesplnění výše uvedených povinností bude následovat vyloučení z členské evidence TK Tesla Brno za hrubé porušení povinností člena a stanov našeho spolku.

V nárůstu cen je zohledněna zvýšená cena za energie, vodu, mzdy správců, údržbu areálu atd.

Projednáno se členy výkonného výboru TK Tesla Brno a správcem areálu dne 4.2.2020