Nábory do tenisové školy

Přihlášky do Tenisové školy se podávají celoročně u správce tenisového areálu na ul. Střední 611/22, Brno 602 00 nebo na e-mailu:  tenistesla@seznam.cz  nebo u předsedy vit.lansky@seznam.cz TK Tesla Brno.

Základní údaje pro evidenci uchazeče: věk (v případě členství, pak i  r.č.), pohlaví, bydliště, mobil a e-mail na zákonného zástupce. Komunikace se provádí mezi členy v TK Tesla Brno převážně elektronickou formou.

Sezóna se dělí na letní a zimní přípravu.

Letní příprava probíhá na kurtech TK Tesla Brno, z.s. na ulici Střední 611/22, 602 00 Brno (vedle hokejových hal). Podmínky pro letní přípravu jsou zajištěny  v období měsíců 04-10/příslušného roku.

Zájemce se může stát:

 –     Členem TK Tesla Brno, z.s. (zaplatí příslušný členský poplatek TK Tesla Brno v hotovosti u správce nebo bezhotovostně na bankovní účet, případně dle věku splní brigádnickou povinnost na začátku letní sezóny) a neplatí již za pronájmy kurtu v letní sezóně

–     Nečlenem TK Tesla Brno, z.s (platí každý hodinový pronájem za tenisový kurt v letní sezóně  dle sazebníku viz dále) správcům areálu TK Tesla Brno, z.s.

V obou případech má trenér také právo odmítnou uchazeče.

Zpoplatněna  je každá hodina za pobyt na  kurtech  člena/nečlena. Člen trénuje  (denně kurt 5 – 6, 7 do 18 hod.)  s trenérem (taxu určuje trenér dle věku a počtu hráčů v hodině). Nečlen obvykle trénuje s trenérem  na kurtu 5 – 6 a 7 po 18 hod. Tyto činnosti vykonává trenér na svoji zodpovědnost dle živnostenského zákona. Vstup do areálu hlásí každý hráč správci areálu.

Členské a nečlenské poplatky jsou specifikovány na www.teslabrno.cz , stejně jako pravidla chování, viz  Hrací a návštěvní řád  i v ostatní náležitosti Tenisového klubu Tesla Brno, z.s.

Zimní příprava Tyto činnosti vykonává trenér na svoji zodpovědnost dle živnostenského zákona a ve finančních povinnostech a tréninkových možnostech zde není specifikována (viz výše)  a závisí na smluvních podmínkách s provozovatelem tenisové haly v zimním období a schválených dotacích TK Tesla Brno od poskytovatelů (specifikování poskytovatelů v dané výši je uvedeno  vždy ve výročních zprávách a při schvalování účetních závěrek za příslušný rok).