P E T I C E nesouhlas s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611/22, Brno Ponava

Tenisový klub Tesla Brno, z. s., se sídlem Údolní 1020/18a, 602 00 Brno

P E T I C E

Zastupitelstvo města Brna

Statutární město Brno
Dominikánské nám.1
601 67 Brno

V Brně dne 22.5.2021

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Věc: nesouhlas s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611/22, Brno Ponava, konkrétně:

nesouhlas s návrhem záměru městské části Brno-Královo Pole vybudovat v k.ú. Ponava na parc. č. 605/2, 605/7, 605/8, 605/9, tj. na dotčeném území tenisového areálu a plánovaného projektu Přetlakové haly na 4 kurty, mateřskou školu. Zrušit proto dotaci na projekt haly v tenisovém areálu. V územním plánu vyčlenit plochu v k.ú. Ponava na parc. č 605/2, 605/7, 605/8, 605/9 jako území pro sport a rekreaci.

My občané města Brna a blízkého okolí, zejména žáci, studenti, rodiče a sportovní veřejnost nesouhlasíme s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611/22, Brno Ponava, které zde slouží nekomerčně od 60-tých let minulého století jako protiklad komerčních sportovišť.

Důvody nesouhlasu

  1. V oblasti zamyšlené výstavby mateřské školky je v současnosti dostatek jak školek zřízených Městskou částí Brno střed a Městskou částí Královo Pole, tak i soukromých. Součástí plánované výstavby bytů v lokalitě bývalých Jaselských kasáren nebo na také par. číslech 799/.. či 800/… v k.ú. Ponava by developeři měli případné chybějící kapacity školek vybudovat jako součást nezbytné občanské vybavenosti. Na úkor mateřské školky by neměla být rušena také občanská vybavenost – sportoviště, které odpovídá městské koncepci rozvoje sportu mládeže i dospělých v Brně a naopak by mělo sportoviště, vybudováním přetlakové haly, být zařízeno k celoročnímu provozu. V Územním plánu by parc. čísla 605/2, 605/7, 605/8, 605/9 k.ú.Ponava měla být značena jako plocha pro sport a rekreaci aby v budoucnu nedošlo k zcizení ke komerčním účelům.
  2. Oprávněné obavy občanů se opírají o to, že náhradní sportovní kapacity v této oblasti nejsou, což povede k nemožnosti každodenní regeneraci sil sportovními aktivitami. V současnosti má nekomerční Tenisový klub Tesla Brno kolem 90 členů, z toho polovinu mládeže do 18 let. Na sportovišti ročné sportuje asi 600 sportovců, převážně mládeže, pořádají se soutěžní utkání a turnaje pod záštitou Jihomoravského tenisového svazu. Obavy z pominutí boomu nově rodících se dětí povede časem ke stejné praxi jako v minulosti, tj. rušení nevyužívaných školek a prodeji lukrativních pozemků do osobního vlastnictví.

Děkujeme

Za petiční výbor:

  1. Vít Lánský
  2. Otakar Kamarád
  3. Pavel Mudra Ph.D

 

Za petiční výbor je oprávněn jednat:

Ing. Vít Lánský, bytem Bayerova 581/11, 602 00  Brno, nebo

Ing. Otakar Kamarád, bytem Malackova 1383, 665 01 Rosice

————————————————————————————————————————–

Tenisový klub Tesla Brno, z. s., se sídlem Údolní 1020/18a, 602 00 Brno

Podpisový arch k petici

Text předmětné petice je umístěn na www.teslabrno.cz a na první straně či v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.

Věc (obsah petice): nesouhlasíme s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611/22, Brno Ponava,

Za petiční výbor:

Ing. Vít Lánský, bytem Bayerova 581/11, 602 00  Brno    nebo

Ing. Otakar Kamarád, bytem Malackova 1383, 665 01 Rosice,

jako osoby oprávněné jednat za petiční výbor ve styku s příslušnými orgány.

 

Jméno a příjmení (čitelně) Bydliště (ulice a číslo) Podpis  

 

POZOR VALNÁ HROMADA našeho klubu probíhá elektronicky

Vážení členové, z důvodu vládního opatření ohledně zákazu shromažďování většího počtu lidí, bude valná hromada klubu probíhat elektronicky.

Hlasujte e-mailem do soboty 12.4.2021.

Zaplaťte také prosím členské příspěvky dle sazebníku (menu Můj klub/Sazebník poplatků) nejpozději do 30.4.2021 a odpracujte brigádnické hodiny. Je potřeba válcovat kurty, aby se mohlo na našich kurtech co nejdříve hrát.

Děkujeme.

Váš výbor TK Tesla Brno

 

 

PŘEHLED SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍ A TURNAJŮ TK TESLA BRNO V ROCE 2020

PŘEHLED SOUTĚŽNÍCH UTKÁNÍ A TURNAJŮ TK TESLA BRNO v roce 2020

 

6.6.2020

soutěžní utkání dospělí A s HTK Třebíč C domácí utkání

soutěžní utkání dospělí B s Start Brno C hostují u soupeřů

soutěžní utkání starší žáci A s Tenis Slovácko hostují u soupeřů

soutěžní utkání starší žáci B s TC FIT4all Brno hostují u soupeřů

7.6.2020

soutěžní utkání mladší žáci A s LTC Velen Boskovice hostují u soupeřů

soutěžní utkání mladší žáci A s TC Brno C domácí utkání

Turnaje pořádané JTS (C-300) na kurtech TK Tesla Brno, ul. Střední 611/22 Brno:

dorost 14.8-16.8.2020

starší žactvo 28.8.-30.8.2020

dospělí 19.9.-21.9.2020

 

Váš výbor TK Tesla Brno

Tenisová sezóna 2020 bude zahájena od 14. 4. 2020.

Vážení tenisoví přátelé,

tenisová sezóna 2020 na našich kurtech bude zahájena dnem 14.4.2020.

Členové klubu se mohou přihlásit do online rezervace, pokud budou mít zaplaceny své členské poplatky a odpracované brigády ( vše zaplaceno na účet 223000104/0300, VS=r.č. bez lomítka).

Sportovní veřejnost si může pronájem kurtu dohodnout u správce areálu na mobilu 775 215 406.
Cena je 190,-Kč/hod.

Váš výbor TK Tesla Brno

ZMĚNA VALNÉ HROMADY – BUDE KORESPONDENČNĚ

Vážení členové klubu,

přípravu letošní sezóny ovlivnila pandemie koronavirusu. Proto uděláme Valnou hromadu korespondenčně prostřednictvím vámi nahlášených e-mailů.

Dostanete v příloze Revizní zprávu od naší revizní a kontrolní komise a Výroční zprávu, kde zrekapitulujeme výsledky ekonomických, sportovních a dalších informací roku 2019 a 2020 Vašeho tenisového klubu.

Vy co budete mít k zaslaným materiálům výhrady, tak do 14 dnů od jejich odeslání je sdělte na e-mail předsedy klubu, tj. vit.lansky@seznam.cz

Výsledek korespondenčního hlasování bude vyhlášen na našich webových stránkách.

Pokud by měl někdo z Vás zájem si individuálně odpracovat brigádní hodiny na kurtech v době zmírnění vládou vyhlášených omezení, je potřeba to nahlásit na mobil číslo 602 505 209  předsedy Víta Lánského. Pro ostatní vyhlásíme termín brigády na našem webu, mailem.

V případě, že si nebudete moci odpracovat brigádní hodiny, můžete si je zaplatit.

Pevně věříme,  že zahájení sezóny roku 2020 bude zahájeno v nejbližší možné době.

Váš výbor TK Tesla Brno