P E T I C E nesouhlas s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611/22, Brno Ponava

Tenisový klub Tesla Brno, z. s., se sídlem Údolní 1020/18a, 602 00 Brno

P E T I C E

Zastupitelstvo města Brna

Statutární město Brno
Dominikánské nám.1
601 67 Brno

V Brně dne 22.5.2021

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Věc: nesouhlas s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611/22, Brno Ponava, konkrétně:

nesouhlas s návrhem záměru městské části Brno-Královo Pole vybudovat v k.ú. Ponava na parc. č. 605/2, 605/7, 605/8, 605/9, tj. na dotčeném území tenisového areálu a plánovaného projektu Přetlakové haly na 4 kurty, mateřskou školu. Zrušit proto dotaci na projekt haly v tenisovém areálu. V územním plánu vyčlenit plochu v k.ú. Ponava na parc. č 605/2, 605/7, 605/8, 605/9 jako území pro sport a rekreaci.

My občané města Brna a blízkého okolí, zejména žáci, studenti, rodiče a sportovní veřejnost nesouhlasíme s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611/22, Brno Ponava, které zde slouží nekomerčně od 60-tých let minulého století jako protiklad komerčních sportovišť.

Důvody nesouhlasu

  1. V oblasti zamyšlené výstavby mateřské školky je v současnosti dostatek jak školek zřízených Městskou částí Brno střed a Městskou částí Královo Pole, tak i soukromých. Součástí plánované výstavby bytů v lokalitě bývalých Jaselských kasáren nebo na také par. číslech 799/.. či 800/… v k.ú. Ponava by developeři měli případné chybějící kapacity školek vybudovat jako součást nezbytné občanské vybavenosti. Na úkor mateřské školky by neměla být rušena také občanská vybavenost – sportoviště, které odpovídá městské koncepci rozvoje sportu mládeže i dospělých v Brně a naopak by mělo sportoviště, vybudováním přetlakové haly, být zařízeno k celoročnímu provozu. V Územním plánu by parc. čísla 605/2, 605/7, 605/8, 605/9 k.ú.Ponava měla být značena jako plocha pro sport a rekreaci aby v budoucnu nedošlo k zcizení ke komerčním účelům.
  2. Oprávněné obavy občanů se opírají o to, že náhradní sportovní kapacity v této oblasti nejsou, což povede k nemožnosti každodenní regeneraci sil sportovními aktivitami. V současnosti má nekomerční Tenisový klub Tesla Brno kolem 90 členů, z toho polovinu mládeže do 18 let. Na sportovišti ročné sportuje asi 600 sportovců, převážně mládeže, pořádají se soutěžní utkání a turnaje pod záštitou Jihomoravského tenisového svazu. Obavy z pominutí boomu nově rodících se dětí povede časem ke stejné praxi jako v minulosti, tj. rušení nevyužívaných školek a prodeji lukrativních pozemků do osobního vlastnictví.

Děkujeme

Za petiční výbor:

  1. Vít Lánský
  2. Otakar Kamarád
  3. Pavel Mudra Ph.D

 

Za petiční výbor je oprávněn jednat:

Ing. Vít Lánský, bytem Bayerova 581/11, 602 00  Brno, nebo

Ing. Otakar Kamarád, bytem Malackova 1383, 665 01 Rosice

————————————————————————————————————————–

Tenisový klub Tesla Brno, z. s., se sídlem Údolní 1020/18a, 602 00 Brno

Podpisový arch k petici

Text předmětné petice je umístěn na www.teslabrno.cz a na první straně či v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.

Věc (obsah petice): nesouhlasíme s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611/22, Brno Ponava,

Za petiční výbor:

Ing. Vít Lánský, bytem Bayerova 581/11, 602 00  Brno    nebo

Ing. Otakar Kamarád, bytem Malackova 1383, 665 01 Rosice,

jako osoby oprávněné jednat za petiční výbor ve styku s příslušnými orgány.

 

Jméno a příjmení (čitelně) Bydliště (ulice a číslo) Podpis