VALNÁ HROMADA a brigáda na úpravu kurtů 1.4.2023

Vážení členové klubu,

zveme Vás tímto na Valnou hromadu, kde se dozvíte o ekonomických, sportovních a dalších informacích roku 2022 Vašeho tenisového klubu. Současně Vás žádáme o brigádnickou výpomoc na úklid a úpravu tenisového areálu, který doznal určitých změn.

Přispějte k zahájení sezóny roku 2023!

Kdy:  1.4. 2023 (sobota)

od 9:00 hodin brigáda a
od cca 13 hodin Valná hromada

Brigádníci mají občerstvení (jídlo i nápoje) zajištěno.

…těšíme se na Vás, přijďte…
výbor TK Tesla Brno a správci klubu

Krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2023

Vážení členové a příznivci našeho tenisového klubu,

 

přejeme Vám ničím nerušené, klidné a pohodové vánoční svátky
a úspěšný Nový rok 2023 ve zdraví a spokojenosti

Vám přeje výbor TK Tesla Brno a správci.

ZÁVĚREČNÝ TURNAJ K UKONČENÍ SEZÓNY 2022

Vážení členové klubu,

zveme Vás tímto na závěrečný turnaj letošní sezóny.
Kdy: 8.-9. 10. 2022 (so, ne) od 9,30 hodin

Co můžete očekávat?

Nejen soutěže členů ve výkonnostních kategoriích ale např. také seznámení s vizí klubu
a občerstvení (jídlo i nápoje).

Kdo se zaregistrujte u správců do 6.10.2022 do 17:00 hod. má určitě občerstvení zajištěno!

Těšíme se na Vás.
Váš výbor TK Tesla Brno a správci klubu.

Válení kurtů!

Vážení členové,

přijďte neprodleně válet kurty, dokud je příznivé počasí.
Další týden se pak může začít na našich kurtech hrát.

Děkujeme.

Váš výbor TK Tesla Brno.

 

 

VH hromada a brigáda 26.3.2022

Vážení členové klubu,

náš tenisový klub s tradicí…
zveme Vás tímto na Valnou hromadu, kde se dozvíte o ekonomických, sportovních a dalších informacích roku 2021 Vašeho tenisového klubu.

Současně Vás prosíme o brigádnickou výpomoc na úklid a úpravu tenisového areálu,
který doznal určitých změn.

Přispějte k zahájení sezóny roku 2021 co nejdříve!

Kdy: 26. 3. 2022 (sobota) od 9:00 hodin brigáda a od cca 13 hodin Valná hromada

Brigádníci mají občerstvení (jídlo i nápoje) zajištěno.

…těšíme se na Vás, přijďte…
výbor TK Tesla Brno a správci klubu

Smuteční oznámení

Vážení členové našeho tenisového klubu,

3.března 2022 nás náhle opustil náš člen, výborný kamarád Ing. Juraj Zemaník.

Jurajku, budeš nám chybět.

 

Všichni členové a výbor klubu.

Krásné bezstarostné Vánoce a zdravý Nový rok 2022

Vážení členové, příznivci našeho tenisového klubu,

chceme Vám popřát klidné a bezstarostné vánoční svátky plné pohody a spokojenosti.

Také Vám přejeme do Nového roku 2022 hodně pevného zdraví, nejen Vám, ale i Vašim blízkým a nám Všem.

 

Těšíme se na Vás na našich tenisových kurtech v roce 2022.
Váš výbor TK Tesla Brno a správci klubu.

 

V pondělí 1.11.2021 hrajeme naposledy.

Vážení sportovní příznivci a členové našeho klubu TK Tesla Brno,

1.11.2021 hrajeme na našich kurtech naposledy.

Členy našeho klubu, kteří mají pronajaté skříňky v šatnách žádáme o jejich vyklizení.

Děkujeme Vám za Vaši letošní přízeň klubu a těšíme se s Vámi na novou sezónu.

Váš klub TK Tesla Brno

 

Odpověď Statutárního města Brna – od primátorky JUDr. Markéty Vaňkové na naši PETICI

Vážení členové našeho tenisového klubu TK Tesla Brno,
Vážení občané, kteří jste podepsali naši PETICI,

na uvedeném odkazu níže, najdete odpověď, reakci na naši PETICI od Statutárního města Brna – od primátorky JUDr. Markéty Vaňkové.

priloha_931971926_0_KP_Lansky_tenisove_kurty

Pracujeme na dalších postupech, jak zachránit naše kurty.

Váš výbor TK Tesla Brno

P E T I C E nesouhlas s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611/22, Brno Ponava

Tenisový klub Tesla Brno, z. s., se sídlem Údolní 1020/18a, 602 00 Brno

P E T I C E

Zastupitelstvo města Brna

Statutární město Brno
Dominikánské nám.1
601 67 Brno

V Brně dne 22.5.2021

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Věc: nesouhlas s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611/22, Brno Ponava, konkrétně:

nesouhlas s návrhem záměru městské části Brno-Královo Pole vybudovat v k.ú. Ponava na parc. č. 605/2, 605/7, 605/8, 605/9, tj. na dotčeném území tenisového areálu a plánovaného projektu Přetlakové haly na 4 kurty, mateřskou školu. Zrušit proto dotaci na projekt haly v tenisovém areálu. V územním plánu vyčlenit plochu v k.ú. Ponava na parc. č 605/2, 605/7, 605/8, 605/9 jako území pro sport a rekreaci.

My občané města Brna a blízkého okolí, zejména žáci, studenti, rodiče a sportovní veřejnost nesouhlasíme s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611/22, Brno Ponava, které zde slouží nekomerčně od 60-tých let minulého století jako protiklad komerčních sportovišť.

Důvody nesouhlasu

  1. V oblasti zamyšlené výstavby mateřské školky je v současnosti dostatek jak školek zřízených Městskou částí Brno střed a Městskou částí Královo Pole, tak i soukromých. Součástí plánované výstavby bytů v lokalitě bývalých Jaselských kasáren nebo na také par. číslech 799/.. či 800/… v k.ú. Ponava by developeři měli případné chybějící kapacity školek vybudovat jako součást nezbytné občanské vybavenosti. Na úkor mateřské školky by neměla být rušena také občanská vybavenost – sportoviště, které odpovídá městské koncepci rozvoje sportu mládeže i dospělých v Brně a naopak by mělo sportoviště, vybudováním přetlakové haly, být zařízeno k celoročnímu provozu. V Územním plánu by parc. čísla 605/2, 605/7, 605/8, 605/9 k.ú.Ponava měla být značena jako plocha pro sport a rekreaci aby v budoucnu nedošlo k zcizení ke komerčním účelům.
  2. Oprávněné obavy občanů se opírají o to, že náhradní sportovní kapacity v této oblasti nejsou, což povede k nemožnosti každodenní regeneraci sil sportovními aktivitami. V současnosti má nekomerční Tenisový klub Tesla Brno kolem 90 členů, z toho polovinu mládeže do 18 let. Na sportovišti ročné sportuje asi 600 sportovců, převážně mládeže, pořádají se soutěžní utkání a turnaje pod záštitou Jihomoravského tenisového svazu. Obavy z pominutí boomu nově rodících se dětí povede časem ke stejné praxi jako v minulosti, tj. rušení nevyužívaných školek a prodeji lukrativních pozemků do osobního vlastnictví.

Děkujeme

Za petiční výbor:

  1. Vít Lánský
  2. Otakar Kamarád
  3. Pavel Mudra Ph.D

 

Za petiční výbor je oprávněn jednat:

Ing. Vít Lánský, bytem Bayerova 581/11, 602 00  Brno, nebo

Ing. Otakar Kamarád, bytem Malackova 1383, 665 01 Rosice

————————————————————————————————————————–

Tenisový klub Tesla Brno, z. s., se sídlem Údolní 1020/18a, 602 00 Brno

Podpisový arch k petici

Text předmětné petice je umístěn na www.teslabrno.cz a na první straně či v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.

Věc (obsah petice): nesouhlasíme s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611/22, Brno Ponava,

Za petiční výbor:

Ing. Vít Lánský, bytem Bayerova 581/11, 602 00  Brno    nebo

Ing. Otakar Kamarád, bytem Malackova 1383, 665 01 Rosice,

jako osoby oprávněné jednat za petiční výbor ve styku s příslušnými orgány.

 

Jméno a příjmení (čitelně) Bydliště (ulice a číslo) Podpis